Displeje

Displej pod terč DT-190Z

Displej pod terč slouží pro zobrazení času přímo u terče. Levý i pravý terč má svůj displej a po ukončení požárního útoku, proudaři ihned vidí naměřený čas daného terče. Displej pod terč neobsahuje elektroniku pro měření času, je to pouze zobrazovač, který je propojen s časomírou a ta posílá...